- Digital Marketing

Thanh niên 22 tuổi đã phát hiện ra 2 lỗi chip nghiêm trọng nhất trong lịch sử như thế nào?

Vào năm 2013, một thiếu niên tên là Jann Horn đã tham dự một buổi tiếp đón tại Berlin do Thủ tướng Angela Merkel tổ chức. Thanh niên này cùng với 64 người Đức trẻ tuổi khác đã có thành tích tốt trong cuộc thi do chính phủ tổ chức nhằm khuyến khích sinh viên theo đuổi nghiên cứu khoa học.